Why Kodak Alaris?

למה סורקי קודאק טובים יותר?

Scanning the Perfect Page every time

הודות לטכנולוגיית Alaris Perfect Page, טכנולוגיית עיבוד התמונה הטובה בעולם!

כיוון בהירות אוטומטי:

טכנולוגיית Perfect Page מתקנת את הבהירות והכהות המסמך הסרוק. האופטימיזציה למסמך נעשית ללא האטת מהירות הסריקה למסמכים בצבע ושחור לבן. מטרת האופטימיזציה היא להביא את הצבעים הכהים לכהות האופטימלית ואת הצבעים הבהירים לבהירות האופטימלית.

BrightnessPP-725x1024 BrightnessOrginal-715x1024

זיהוי רקע חכם:

טכנולוגיית Perfect Page מזהה חוסר אחידות בצבעי רקע. החלקת הצבע מקטינה את הפרשי הגוונים ומספקת צבעים אחידים כדי שיראו דומה לקובץ המקור. באמצעות תכונה זו, משקל הקבצים קטן. בטפסים וטבלאות, המידע אמור להיות בולט יותר מהרקע ומקווי טבלאות, Kodak Perfect Page מטפלת באופן מושלם במסמכים אלה על ידי הבלטת המידע החשוב במסמך.

02 01

הסרת 'רעשי רקע':

האתגר בהמרת מסמך צבעוני לקובץ שחור לבן הוא להפחית ככל הניתן את רעשי הרקע המופיעים בצורת נקודות על גבי הקובץ. יכולת הסרת רעשי הרקע ייחודית ל- Perfect Page Technology
noisereductionPP noisereductionREG

יישור וחיתוך אוטומטי:

בתהליך הדיגיטציה קיים הצורך בסריקת דפים בעלי גודל משתנה  וביישור הטקסט כך שיהיה במקביל לשולי הדף. התוצאה חשובה במיוחד בתהליך הארגוני שלאחר מכן.
תוכנות רבות מזהות את המידע לשליפה על ידי זיהוי פינות הדף ושליפת המידע עלולה להשתבש כאשר המידע לא מקביל לשולי הדף והרקע כהה ולא אחיד.
Perfect Page Technology מטפלת בכך באופן מושלם.

DeskewPP FaultyDeskew

הכנת הדפים לתהליך הדיגיטציה:

זיהוי מידות הנייר במזין האוטומטי (Landscape או Portrate) : אין צורך לסדר את הדפים בכיוון מסויים. באמצעות סורקי Kodak Alaris בתוכנת Perfect Page Technology הדפים בקובץ יסודרו בכיוון הנכון בדיוק כפי שרצית, ללא קשר לאופן והכיוון שהדפים הוזנו בסורק.

המוצרים שלנו:

הרשמו לניוזלטר:

תפריט נגישות