Kodak Info Input Solution

נתונים טכניים:

Kodak Info Input Solution

כאשר אפליקציות עסקיות מתורגמות לממשקים מבוססי דפדפן, על גבי מחשב ארגוני, טאבלט או סמארטפון, טבעי שגם תהליך סריקת מסמכים והשימוש במידע יתבצע באמצעות ממשקים חדשים, דפדפן או אפליקציה חכמה.

  Kodak Info Input Solution (KIIS)
זוהי אפליקציה מבוססת דפדפן ו-mobile לסריקת מסמכים ולכידת מידע on-the-go ושליחת המידע לממשק העבודה הקיים בארגון באופן נכון ובטוח.

Kodak Info Input Solution (KIIS)
מאפשרת לכידת מידע מתוך מספר סורקים ומערכות ומערכות הפעלה שונות.
ממשק המשתמש זהה בכל המערכות יבטיח שאופן ביצוע הפעולות לא ישתנה כאשר ישתמש בממשק\אפליקציה של הסורק, מוצרים חכמים ומכונות סריקה\הדפסה משולבות.

בנוסף, קיים ממשק –
Mobile Kodak Info Input Solution (KIIS)
המציע למשתמש ממשק תוכנה פשוט וידידותי ומאפשר לכידת מידע ע"י צילום תמונה.

 Mobile Kodak Info Input Solution (KIIS) מאפשר אינדוקס ברגע צילום התמונה או בשלב מאוחר יותר ולשלוח את המידע למערכת המידע המתאימה וכל זאת תוך התערבות מינימלית והסתברות נמוכה לטעויות משתמש.

ניתן לשלב את(KIIS)    בכל ממשק תוכנה עסקית  וע"י כך לאפשר למשתמשים להשתמש במידע הסרוק בתוך התהליכים העסקיים המוכרים להם מעבודתם השגרתית.

מידע נוסף:

טכנולוגיה המבטלת את הצורך ההתערבות המשתמש בתהליך הסריקה ע”י הגדרת פרופיל סריקה מוקדם.
Alaris Smart Touch Technology מאפשרת:
• סריקה אוטומטית לדוא”ל
• סריקת מסמכים לכל סוגי הפורמטים הנפוצים
• סריקה לתיקיה ברשת או לשרותי ענן
• סריקה והדפסה (צילום) ישיר לכל מדפסת רשת
• סריקה ישירה לתוכנות (Microsoft Office Adobe Acrobat, Microsoft SharePoint, Nuance PaperPort, Nuance OmniPage) או תוכנות צד שלישי.

לקריאה בהרחבה אודות: Alaris Smart Touch Technology

ביקורות ופרסים:

Kodak Info Input Solution

Kodak Info Input Solution

Alaris Capture Pro Software Earns Spot on KMWorld’s Prestigious Trend-Setting Products List

המוצרים שלנו:

הרשמו לניוזלטר:

תפריט נגישות